Päiväkodit

Englanninkielinen päiväkoti Umka (Helsinki)(Helsinki)

OPETUSSUUNNITELMA

KASVATUKSELLISET TAVOITTEET JA OPETUSSUUNNITELMA

 • PK UMKA

Yleiset aktiviteetit ja oppimisalueet lapsille, opettajille ja vanhemmille sisältävät:

 • Musiikki ja tanssi
 • Jooga, kehonliikkeet ja voimistelu
 • Kuvaamataito ja askartelu, käsityöt ja ompelu
 • Luonto, tiede ja ympäristö
 • Looginen ajattelu ja numerot
 • Kommunikaatio, lukeminen ja kirjallisuus
 • Maailmantietous, kasvu ja itsenäistyminen
 • Leipominen, ruoanlaitto ja käytännön asiat
 • Kasvatukselliset retket ja piknikit, perheiden kokoontuminen jne.
 • Vanhempainillat/keskustelut, vanhempain kokoukset
 • Opettajien koulutus, työpajat jne.
 • Tiede ja perus teknologia 

LASTEMME JA RYHMIEMME KASVATUKSELLISET TAVOITTEET

      1. RYHMÄ: 1-2 vuotiaat             (SELITE TYÖVAIHEESTA 1)

      2. RYHMÄ: 3-4 vuotiaat             (SELITE TYÖVAIHEESTA 2) 

      3. RYHMÄ: 4-5 vuotiaat             (SELITTEET TYÖVAIHEISTA 3 & 4)

     4. RYHMÄ: 5-6 vuotiaat             (SELITTEET TYÖVAIHESTA 5 & 6)

Kasvatukselliset tavoitteet - 1. RYHMÄ:: 1-2 VUOTIAAT 

Vaihe 1  

 • Itsetietoisuuden kehitys - miltä he näyttävät, mitä heillä on päällään, mistä he pitävät/eivät pidä, kehonosien tunnistaminen jne.
 • Erilaisuuksien ja samankaltaisuuksien oppiminen - kieli, kulttuurit, juhlapyhät, ulkonäkö kuvien kautta, kuvaamataito jne.
 • Mittaaminen ja kasvu - pituus, paino, ikä jne.
 • Numerot - perheenjäsenten laskeminen, ikä, kehonosien lukumäärä jne.kuvia ja sanattomia keinoja apuna käyttäen 
 • Päivittäin käytetyn sanavaraston ymmärtäminen ja käyttö, tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen, "haluamisen" ja "tarpeen" eroavaisuuden ymmärtäminen ja havaitseminen
 • Päivittäiset tekniikat hygienian oppimisessa toistuvilla käsienpesuilla, vaipanvaihdoilla ja pottaharjoitteluilla jo varhaisessa vaiheessa
 • Motoristen taitojen kehittäminen kävelyn, ryömimisen, hyppimisen ja muiden ikäluokkaan sopivien voimistelujen kautta
 • Osallistuminen yksinkertaisiin leivonta tuokioihin silloin tällöin
 • Kyky pidellä esineitä itsenäisesti tai aikuisen avustuksella 

Kasvatukselliset tavoitteet - 2. RYHMÄ:: 3-4 VUOTIAAT

Vaihe 2

 • Päiväkodissa käytettävien perus sääntöjen ja ohjeistusten oppiminen sekä kohteliaisuuksien käytöt
 • Tieteelliset havainnot ja käytännön kokeilu erilaisia materiaaleja ja lyhyitä oppimisvideoita hyödyntäen helpottamaan ymmärrystä
 • Erilaisten piirteiden lajittelu ja ryhmittely yksinkertaisten palapelien, apukuvien, pelien yms. kautta
 • Asioiden sekä esineiden muotojen ja koon vertailu 
 • Liike ja ilmaisu - erilaisten asioiden liikkumisen tutkiminen ja käyttäytyminen liikkeen ja tanssin avulla, äänteiden ja tunteiden ilmaiseminen ääntä käyttäen
 • Ympäristöstä- ja sen muutoksista oppiminen
 • Sosiaalisten kontaktien kokeminen kavereiden, opettajien ja perheiden välillä - miksi tarvitsemme toisiamme? Miten olemme vuorovaikutuksessa toisiimme ja muiden lajien välillä?
 • Erilaisten aktiviteettien luominen aihepiirin mukaisesti kuvaamataidossa leikaten, liimaten, muotoja sekä useita materiaaleja käyttäen
 • Suullisen taidon rakentaminen toistuvilla laululeikeillä aamupiirissä
 • Vaipattomuus on jo opeteltu ennen tätä vaihetta ja lapset osaavat käydä vessassa itse vähemmällä ohjeistuksella sekä avulla
 • Kyky lyödä palloa yhdellä kädellä, potkia palloa, pomputtaa palloa yhdellä tai kahdella kädellä, hypähdellä, pomppia molemmilla tai yhdellä jalalla, juosta ja kävellä yhtenäisellä tavalla
 • Muovailuvahan ym. ja sen/niiden käsittelyyn liittyvät aktiviteetit
 • Osallistuminen yksinkertaisiin esteratoihin ja eläinjoogaan
 • Ruoanlaitto ja käytännöllisyyteen liittyvät aktiviteetitt kuten oman välipalan tekeminen jne.
 • Itsenäistyminen ja kyky pukea itsenäisesti aikuisen pienellä avustuksella
 • Yksilöllinen käsitys itsestään ja ymmärrys erilaisten vaatteiden tarpeesta ja käytöstä sään muuttuessa
 • Taito ja harjaantunut ote  tavaroiden/asioiden käytössä kuten harjat, kynät, liidut jne. 

Kasvatukselliset tavoitteet - 3.RYHMÄ:: 4-5 vuotiaat

Vaihe 3

 • Helppojen sanojen lukeminen ja erilaisten karttojen tunnistaminen
 • Naapuruston, kaupunkien ja maiden tunnusmerkkien tunnistaminen ja vertailu
 • Rakennusten, maiden ja planeettojen muotojen ja kokojen oppiminen
 • Sanavaraston rakentaminen ja ymmärtäminen laulujen, musiikin ja keskustelun kautta
 • Tutkiskellaan aihealueita multimedian kautta - kuvat, videot, musiikki, kirjat, lehdet jne.
 • Aihepiirin mukaisen sanavaraston rakentaminen -  osoite ja kadunnimet, kaupunkien nimet, maiden nimet, planeetoiden nimet jne.
 • Numerot - planeettojen laskeminen, asuntojen kerrosten laskeminen, numeroiden tunnistaminen osoitteissa, numeroiden suuntaan yhdistäminen jne.
 • Kuuntelutaitojen rakentaminen, ongelmien ratkaiseminen ja yhteistyö taidot opettajan ohjeistusta noudattaen ja tarkkaillen yhteistyöhön perustuvan leikin kautta
 • Oman tilan ymmärtäminen ja kyky toteuttaa rooli näytelmiä ilman opettajan ohjeistusta mutta yhteistyössä muiden lasten kanssa
 • Käsitaitojen taitava käyttö ja kyky ommella, pujottaa sekä osallistua kädentöihin liittyviin aktiviteetteihin

Vaihe 4

 • Säämuutosten niiden piirteiden tunnistaminen - luonnollisen ympäristön tutkiminen ja sen muuttuminen vuodenaikojen vaihtuessa sekä sen suojelemisen tärkeyden ja keinojen ymmärtäminen 
 • Kasvutaulukon käyttö työvaiheiden 1 ja 2 aikana ja lasten kasvun tarkkailu, kuinka paljon he ovat kasvaneet tänä aikana jne.
 • Kasvamisen oppiminen - Tunnistaa miten kasvit jne. kasvavat ja mitä ne tarvitsevat kasvaakseen, tämän harjoitteleminen istuttamalla ja viemällä istutuksiaan kotiin aihetta jatkaakseen 
 • Oppia miten vanhemmat ja aikuiset hoitavat nuorempiaan ja oppia miksi aikuisten huolenpito on tärkeää
 • Kulttuureista, lipuista, maista jne. oppiminen

Kasvatukselliset tavoitteet - 4.RYHMÄ:: 5-6 vuotiaat

Vaihe 5

 • Rakentaa maailmantietoutta tutkimalla erilaisia ammatteja ja kulkuvälineitä, keskustellaan vanhempien ammateista ja lasten tulevista ammateista
 • Vertaillaan, lajitellaan ja ryhmitellään erilaisia kulkuneuvoja, ruokia, ammatteja sekä kauppatavaroita
 • Opetellaan yleisiä käyttäytymissääntöjä erilaisissa paikoissa - miten kaupoissa käyttäydytään, miten ravintolassa käyttäydytään, miten kotona käyttäydytään jne. 
 • Tutkitaan ruokia ja lajitellaan niitä ravinteikkaisuudensa mukaisesti, terveellisen ruokavalion ymmärtäminen ja sen vaikuttaminen kasvamiseemme
 • Tutkitaan erilaisia aisteja kosketuksen, maun, hajun, äänen ja näön kautta
 • Aletaan ymmärtämään rahaa ja sen käyttöä leikin ja tekemisen kautta - kauppaleikit, ravintolaleikit jne. 
 • Suullisten taitojen rakentaminen ohjeistamalla itseään ja muita, esittämällä omia ideoitaan ja näkemyksiään sekä kuuntelutaitojaan opettajan ohjeistusta noudattamalla ja tarkkailemalla yhteistyöhön perustuvan leikin kautta
 • Tunnistetaan vuorovaikutteisia tunteita ja niiden käyttöä oikein kuten kiukku, pettymys jne. 

Vaihe 6

 • Tunnistetaan sään muutoksia ja miten luonnollinen ympäristö muuttuu vuodenaikojen kuluessa 
 • Ulkoleikit ja fyysinen kehitys - ulkoilu esteradat, urheilulliset pelit, luontokävelyt jne.
 • Aikaisempien vaiheiden kertausta 1 vaiheesta alkaen helpottamaan lasten ymmärrtämistä, kerrataan opittuja asioita ja muistellaan miten pienemmistä pidetään huolta jne.
 • Kirjoittamisen taito - oman nimen, vanhemman, opettajien, kavereiden ja tunnistettujen sanojen kirjoittaminen
 • Lukutaito - Helppojen lauseiden ja tiedotteiden lukeminen päiväkodissa, kirjoista, kaupungeissa jne. 
 • Asianmukainen kielen käyttö aikuisia kohtaan, siveellisyys 
 • Taito toimia ryhmässä ja sen johtajana tai jäsenenä ikätovereidensa kanssa

OPPIMISALUEET JA OPETUSSUUNNITELMA  

1-6 VUOTIAILLE 

A) Yksilöllinen, sosiaalinen ja emotionaalinen: 

 1. Havainnollistaa kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja rutiinin muuttumiseen
 2. Nauttii päiväkodissa olemisesta ja osoittaa myönteistä asennetta oppimiseen ja leikkimiseen
 3. Osoittaa sosiaalista joustavuutta - kykenee kävellä, istua ja leikkiä kenen tahansa päiväkodin lapsen kanssa
 4. Osoittaa hyviä sosiaalisia käytöstapoja - jakaa, leikkii muiden kanssa, on kaikenkattava ja näyttää millaista on olla hyvä ystävä 
 5. Omaa myönteisen minä-kuvan ja rohkaisee ystäviänsä samaan - on kiltti ja kannustava
 6. Noudattaa luokan sääntöjä ja periaatteita, auttaa muita ymmärtämään niitä
 7. Osoittaa kunnioitusta itseään kohtaan, omaisuuteensa ja päiväkodin omaisuuteen
 8. On halukas kokeilemaan uusia ja mahdollisesti haastavia aktiviteetteja
 9. Osoittaa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen taitoja joutuessaan riitatilanteisiin ikätovereidensa kanssa

B) Vuorovaikutus, kieli ja kirjallisuus: 

 1. Tunnistaa helposti värejä, numeroita ja kirjaimia (sekä isot että pienet) nimeltä
 2. Osaa 'luoda' numerot ja kirjaimet uudelleen käyttäen erilaisia materiaaleja
 3. Oppii muodostamaan kirjainten äänteitä ja jatkaa niiden muodostamista - lukemisen alkeet 
 4. Tunnistaa äänteitä sanoissa - äänteet sanojen alussa, välissä tai lopussa
 5. Kehittää laajempaa sanavarastoa tarinoiden ja keskustelujen kautta
 6. Osallistuu suullisiin keskusteluihin, antaa suullisia esitelmiä aihepiireihin liittyen
 7. Tietää nimensä kokonaisuudessaan, opettajan, uusien lapsien ja luokkatovereidensa nimet ja osaa nimetä omat perheenjäsenensä 
 8. Puhuu selvästi kokonaisilla lauseilla ja osaa korjata kieliopillisia virheitä 
 9. Osallistuu aktiivisesti musikaalisiin aktiviteetteihin, mukaanlukien laulaminen ja veisut
 10. Alkaa havainnollistamaan kielellä leikkimistä - tarinoiden kertomista, vitsit, omien laulujen ja runojen keksiminen

C) Pulmien ratkaiseminen, päättely ja numerot:

 1. Osaa laskea 1-20 (30 jotka osaavat) ja takaperin 10 - 1
 2. "Hypähtelevästi laskeminen" ikäluokkaan sopivalla tavalla (esim. pareittain ja kymmenittäin)
 3. Tunnistaa visuaalisesti numerot 1-20, looginen numerojärjestys 20-30 ylöspäin
 4. Tunnistaa geometriset muodot: ympyrä, neliö, suorakulmio, kolmio, viisikulmio ja alkaa oppimaan niiden muodostamista ja näkemään niitä päivittäisissä tavaroissa - ymmärtää tasasuhtaisuuden
 5. Osaa lajitella, järjestää ja luokitella tavaroita - yhdistää, vertailee ja kuvailee niiden piirteitä
 6. Alkaa ymmärtämään yhteen- ja vähennyslaskun käsitettä kuvien, lauseiden ja numeroiden avulla; tunnistaa + ja - merkit ja tietää mitä ne tarkoittavat
 7. Tunnistaa ja kehittää malleja muotojen, värien ja numeroiden avulla
 8. Kehittää ongelmien ratkaisua ja loogista ajattelua aktiviteettien kautta (puuttuvat numerot, seuraava malli/kuvio jne.)
 9. Oppii tunnistamaan prepositioita - sisällä, ulkona, vasemmalla, keskellä, oikealla, päällä, alla, yllä ja alla
 10. Ajan oppiminen, kellon lukeminen ja sen tulkinta 
 11. Johdatus kaaviokuvan tekemiseen - Pykälät ja pylväät, tiedonkeruu
 12. Mittaaminen - pitkä ja lyhyt, kevyt ja painava, mahtuuko enemmän vai vähemmän, koko vs. Paino
 13. Johdatus rahaan - kolikoiden nimet, arvot ja niiden laskeminen     

D) Luova kehitys:

 1. Osaa vaikuttavasti hyödyntää erilaisia kuvaamataidon materiaaleja mukaanlukien liituja, maaleja, liimaa, pensseleitä jne. 
 2. Osaa käyttää liimaa ja hileitä kohtuudella 
 3. Käyttää tarkoituksenmukaisia värejä ja oppii sekoittamaan niitä keskenään ja erottamaan sävyjä toisistaan (vaalea vai tumma) 
 4. Piirtää viivoja, ympyröitä ja muita muotoja ja käyttää niitä luodakseen esineitä jne.
 5. Osaa leikata viivaa pitkin ja peruskulmat, voi yrittää myös hankalimpia kulmia ja rajauksia 
 6. Alkaa rakentamaan kolmiulotteisia asioita erilaisista materiaaleista (palikat, legot, tikut jne.)
 7. Osaa luoda viivoilla sekä rakennus elementeillä umpinaisia tiloja
 8. Käyttää ideoitaan liittyen mahduttamiseen, päällekkäisyyteen,  sisään ja ulos, suljettuun alueeseen ja ruudukkoon
 9. Käyttää kehoaan rakenteiden ja tilojen tutkimiseen ja oppii kuvailemaan niitä
 10. Oppii miten työskennellä tehokkaasti isolla ja pienellä skaalalla
 11. Useiden asioiden/esineiden yms. luominen kollaaseilla, maalauksilla, piirrustuksilla sekä paperimassalla
 12. Osoittaa ja erottaa liikkeiden ja jälkien erot paperilla 
 13. Osaa pujottaa helmiä, nappeja ja työskennellä pienten asioiden kanssa
 14. Osoittaa taidokkuutta liikkuessaan sokkeloiden ja muiden motorististen harjoitteluiden läpi

E) Fyysinen kehitys: 

 1. Osaa liikkua oma-aloitteisesti vaihtelevissa tiloissa
 2. Neuvottelee onnistuneesti tilaa leikkiessään kilpa -ja jahtausleikkejä muiden kanssa
 3. Osoittaa kunnioitusta muiden lasten omaan tilaan leikkiessään heidän kanssaan
 4. On yhteistyökykyinen ja jakaa tehtäviä sekä suorittaa aktiviteetteja muiden kanssa, noudattaa pelin/leikin sääntöjä
 5. Lihasten ja notkeuden kehittäminen seisomisen, tasapainottelun, juoksemisen, hyppimisen, pomppimisen, kiipeilemisen, heittämisen, potkimisen, venyttelemisen ja tanssimisen kautta
 6. Kiipeää rappusia ja muita kiipeämiseen tarkoitettuja varustuksia pitkin jalkoja vuorotellen
 7. Liikkuu ympäriinsä, ali, yli ja läpi erilaisten leikkivälineiden turvallisesti ja taidokkaasti
 8. Hyödyntää työntö ja vetoliikkeitä leikkivälineitä käyttäessään
 9. Vastaa rytmiin, musiikkiin ja tarinaan liikettä ja elekieltä käyttäen
 10. Tutustuu suurempaan liikehdintään esim. 'luikerrellen', laahustaen, kierien, ryömien, kävellen, juosten, pomppien, hypähdellen ja liukuen sekä oppii asettumaan paikoilleen/laskeutumaan jaloilleen ja taipumaan tehokkaasti
 11. Käyttää liikettä tunteiden käsittelemiseen
 12. Osaa palauttaa, kerätä, saa kiinni ja heittää (hernepussit, pallot jne.)
 13. Kykenee toimimaan vessassa itsenäisesti ja hygieenisesti 
 14. Varmuus hallitsevammasta kädestä (oikea vai vasen) ja kynien sekä liitujen pitäminen oikeaoppisesti
 15. Kehittää hyvää käsi-silmä koordinaatio kykyä (palapelit, pujoitukset yms.)
 16. Hyvä lihaskehitys (leikkaaminen, värittäminen, liimaaminen, syöminen haarukalla ja veitsellä jne.)

F) Maailmantietous ja sen ymmärtäminen:

 1. Kiinnostus oppimaan ja tutkimaan lähiötään
 2. Huomioi ja keskustelee luonnollisen ympäristön muutoksista (maalla, taivaalla jne.)
 3. Voimankäytön tutkiskelua ja kokeilua (miten siirtää tiettyjä esineitä/asioita, energian muodot jne.)
 4. Tutkii ja kuvailee elävien asioiden ja niiden ympäristönsä piirteitä ja tarpeita
 5. Suorittaa helppoja kokeita ja tutkimuksia aikuisen avustuksella
 6. Alkaa ymmärtämään ja käyttämään tieteellistä kieltä kuvaillakseen havaintojaan tutuista ympäristöistään, voimasta, elollisista asioista ja materiaaleista
 7. Tutkii teknologiaa ja miettii miten se vaikuttaa päivittäiseen elämään
 8. Tunnistaa teknologian välineitä ja hahmottaa niiden käyttöä arkielämässä
 9. Tutkii missä teknologiaa käytetään lähiössään (jätteenkeräys, puistot, puhelimet, tehtaat jne)
 10. Tutkii keinoja miten teknologiaa voi hyödyntää tiedon hakemiseen ja kommunikointiin muiden kanssa (sähköposti, puhelin, televisio, internet, radio jne.)
 11. Ymmärtää ympäristön piirteitä ja keinoja ylläpitää niitä ja niiden tarpeellisuutta
 12. Ymmärtää erilaisten tarpeiden ja ympäristön piirteiden täyttymisen
 13. Vertailee erilaisia ympäristöjä keskenään
 14. Suunnittelee ja huolehtii lähiympäristöstään (istuttaminen, roskien lajittelu, energian käytön seuraaminen, elävien olentojen kunnioittaminen jne.)
 15. Osoittaa itsenäisiä ajatuksia, ideoita, havaintoja ja tekoja
 16. Onnistuu taitavasti muokkaamisessa sopivalla tavalla
 17. Osoittaa hyvää yksilöllistä hygieniatietoisuutta sekä syömistapojaan

Yhteydenotto

 

Umka 

Rekipellontie 2, Helsinki 00940

Puh. (+358) 40 913 6261

umka@newgenerationkids.fi

Lisää tietoa:

Marina Paukku

Puh. (+358) 40 913 6261

marina.paukku@gmail.com

 

 

Palaa